Torvrening uppfyller inte miljökraven

MÖD: Avloppsanordningen uppfyller inte de miljökrav som ställs på en avloppsanläggning för BDT-vatten. Därmed nekas fastighetsägaren att installera en anläggning med torvrening.

Rättsområde: Miljörätt