Traktamente

Vad är traktamenten? Arbetstagare skall vid tjänsteresor erhålla traktamente från sin arbetsgivare. Utgifter för logi, ökade utgifter för måltider samt diverse småutgifter som innebär ökade levnadskostnader skall täckas av traktamentet.

Skatteverket har regler för traktamente. Kort kan sägas att för att traktamentet skall vara skattefritt måste bland annat utgifterna överstiga ett visst belopp, omfatta minst en övernattning och den anställde måste resa till en plats som ligger mer än 50 kilometer från hans eller hennes vanliga arbetsplats och mer än 50 kilometer från bostaden.

Om Du har frågor kring traktamente, inte får ut rätt traktamente eller är osäker på om Du erhåller för lite i ersättning för Dina ökade levnadskostnader i samband med tjänsteresa är Du välkommen att kontakta oss så hjälper vi Dig.