Transportföretagen: Kollektivavtal är en konkurrensfördel

GIGEKONOMIN. Transportföretagen anser att det Instabox får ut mycket av att ingå kollektivavtal, det blir en fördel i konkurrensen och det visar att man är seriös.