Transports uteslutning av SD:are kan strida mot lag

Transportarbetareförbundet vill utesluta en medlem i Kiruna för att han är aktiv i Sverigedemokraterna. Frågan är om det är tillåtet. – Det kan strida mot rätten att tillhöra en förening i Europakonventionen och vår grundlag, säger Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap och expert på Europakonventionen.