Tre år för 1.500 missbruksdoser ecstasy

HD-dom: Tingsrätten dömde till sju års fängelse för grovt narkotikabrott. Mannen har hanterat 350 gram MDMA - ecstasy. Hovrätten sänkte till tre års fängelse och Högsta domstolen instämmer i hovrättens bedömning.

Rättsområde: Narkotikabrott