Tre år – ”svenskt rekord” för konkurrensklausul

En treårig karantän för en vd i ett läkemedelsbolag är skäligt. Det har Skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister slagit fast i sin första prövning av en konkurrensklausul. – Svenskt rekord, enligt Bengt Domeij, professor i civilrätt och expert på konkurrensklausuler.