Tre års preskription på a-kasseavgift

Hovrättsdom: Arbetslöshetskassans fordran på obetalad medlemsavgift bör betraktas som en konsumentfordran. Därmed gäller tre års preskription. Det anser hovrätten, med dess president som ordförande.

Rättsområde: Fordringsrätt, Arbetslöshetsförsäkring, Allmän processrätt