Tre timmars flygförsening ger rätt till ersättning

EU-domstolen: Enligt generaladvokatens förslag till avgörande ska flygpassagerare som drabbas av förseningar på minst tre timmar ha rätt till ersättning.

Rättsområde: Övrig EG-rätt