Tredskodom

Svenska Byggnadsarbetarförbundet hade stämt Tomas J Entreprenad AB för att inte ha lämnat granskningsuppgifter till förbundet under sommaren och hösten 2019.AD ger Byggnads rätt i en tredskodom.