Tredskodom

Byggnads har stämt bolaget EPA Ställning AB i Markaryd för kollektiv­avtalsbrott och förhandlingsvägran.AD meddelar tredskodom där man anser att Byggnads krav är skäliga.