Tung facklig kritik mot S-uttalande om strejkrätt

Kritiken från fackligt håll är stark mot utredningen som regeringen tillsatt för att se över strejkrätten. Fackförbunden är oroliga för att arbetsgivarna ska ges möjlighet att välja det billigaste avtalet, så kallad avtalsshopping.