Tvärnit i förhandlingar med Handels

Svensk Handel strandade avtalsförhandlingarna med Handels och begärde i går på måndagen medling från Medlingsinstitutet. - Avtalet har inte löpt ut och vi har inte varslat om strejk, så det kan inte bli fråga om tvångsmedling, säger Handels avtalssekreterare John Haataja.