Tvingade till sig övertidsersättning

Hovrättsdom: Underentreprenören brottade ned platschefen på bygget för att tvinga till sig övertidsersättning. Det kostar honom villkorlig dom och samhällstjänst för olaga tvång.

Rättsområde: Brott mot person