Tvistemål:

Zinkgruvan har anvisats mark att användas för bl.a. deponering av sand. Markanvisningen är inte begränsad i tiden. I målet är bl.a. fråga om markanvisningen är proportionerlig i förhållande till fastighetsägarnas äganderätt. (T 5746-10)