Tyskar ersätts för PRV:s miss

JK-beslut: Ett tyskt bolag får skadestånd av staten för att dess invändning mot giltigheten av en varumärkesregistrering inte beaktades av Patent- och registreringsverket. Bolaget ersätts för kostnaderna för överklagandet till Patentbevärsrätten.

Rättsområde: Skadeståndsrätt