Ungdomsfest utan tillstånd fall för HD

Hovrätten ändrade dom från tingsrätten och dömde fem tilltalade till dagsböter för brott mot ordningslagen efter anordnandet av en större dansfest utan tillstånd. Högsta domstolen väljer nu att ta upp målet till prövning.