Ungerska gränspoliser omfattas av arbetstidsdirektivet

Gränsbevakning är inte en så särpräglad verksamhet att den normalt kan undantas arbetstidsdirektivets regler. Det fastslår EU-domstolen i en dom som rör arbetstidsdirektivets tillämplighet för ungerska gränspoliser.