Unik rättegång om chefens ansvar för självmord

Socialsekreterarens chefer står åtalade för hans självmord. Östersunds tingsrätt ska nu bedöma deras skuld.