Uppdrag för att minska företagens administrativa börda

Regeringen har fattat beslut om att ge 13 myndigheter i uppdrag att genomföra en kartläggning över de uppgiftskrav som myndigheterna ställer till företag.