Uppgift om CV räckte inte – men kammarrätten oenig

Kammarrättsdom: En oenig domstol bedömer att upphandlingen ska rättas eftersom det CV som krävdes inte fanns med vid anbudstidens utgång. En skiljaktig domare anser det senare inlämnade CV:et utgöra en tillåten komplettering.

Rättsområde: Offentlig upphandling