Uppgift om domstol bakom statistik ska lämnas ut

HFD-dom: Brottsförebyggande rådet ska till en journalist lämna ut uppgifter som identifierar tingsrätter i en Brå-rapport om bland annat påföljder i ungdomsmål. Uppgifterna omfattas inte av den så kallade statistiksekretessen.

Rättsområde: Yttrandefrihetsrätt