Uppgiftslämnandeansvaret – splittrat diskussionsfält

Läs professor Håkan Anderssons analys om skadeståndsansvar med anledning av HD-domen om "båtköpet som gick snett".

Rättsområde: Fordringsrätt, Skadeståndsrätt