Upphandling går om efter för kort förberedelsetid

HFD-dom: Taxibolaget skulle få 16-23 dagar på sig mellan avtalets tecknande och avtalet första dag. Det är alltför kort tid, anser domstolen. Upphandlingen av transporttjänster måste göras om.

Rättsområde: Offentlig upphandling