Upphävd strandskyddsdispens i Orust

MÖD: Fastighetsägaren ansökte om strandskyddsdispens för en komplementbyggnad. Till skillnad från underinstansen kommer dock Mark- och miljööverdomstolen fram till att det saknas särskilda skäl för dispens.

Rättsområde: Miljörätt