Upphäver beslut att inte godkänna Pernilla Ström som styrelseledamot

Kammarrättsdom: I ett beslut måste det tydligt framgå vad som gör en person olämplig som styrelseledamot. Det konstaterar kammarrätten i sin dom och upphäver Finansinspektionens beslut och förvaltningsrättens dom att inte godkänna Pernilla Ström som ledamot i E. Öhman J:or Fonder.

Rättsområde: Bank och värdepapper, Förvaltningsrätt övrigt