Upphörande av förvaltarskap prövas

HD-beslut: Underinstanserna upphörde inte förvaltarskapet, trots att förvaltaren hotats av klienten. Högsta domstolen har nu meddelat prövningstillstånd.

Rättsområde: Föräldrabalken