Ur motionsfloden Likalön och rättvis handel

När riksdagens allmänna motionstid löpte ut i fredags eftermiddag hade 3 245 motioner kommit in. Flera av dem rör det fackliga och arbetsrättsliga området. Här finns förslag om aktiva insatser för större rättvisa mellan kvinnors och mäns löner, förändringar av arbetsrättslagstiftningen och hänsyn till fackliga rättigheter i samband med handel och bistånd.