Utbildning bakom kvinnors frammarsch i staten

Arbetsliv. Den statliga sektorn har uppnått jämställdhet. Antalet anställda, specialister, chefer och generaldirektörer är jämnt fördelade mellan könen. På några områden råder till och med kvinnlig dominans. Det visar färsk statistik från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO.