Utgivare döms för brott mot tystnadsplikten

HD-dom: Den ansvarige utgivaren för tidningen Norra Skåne dömdes i hovrätten för brott mot tystnadsplikten efter publiceringen av en artikel där en tidigare anonym källa avslöjades. Högsta domstolen fastställer domen. Tystnadsplikten fick inte efterges.

Rättsområde: Övriga specialreglerade brott