Utländsk skiljedom inte verkställbar i Sverige

Hovrätten: Utredningen visar inte att försändelserna inför det internationella skiljeförfarandet nådde den svenska franchisetagaren. Han har därför inte kunnat utföra sin talan i skiljemålet mot Subway och det föreligger därmed hinder mot att erkänna och verkställa den aktuella skiljedomen i Sverige.

Rättsområde: Skiljemannarätt