Utomståenderegeln inte tillämplig

Kammarrättsdom: Det kan ifrågasättas om det utvidgade fåmansbegreppet ska omfatta ett bolag som det aktuella. Men HFD-praxis ger stöd för att samtliga delägare varit verksamma i betydande omfattning och aktierna är kvalificerade.

Rättsområde: Inkomstskatt