Utredning om ett stärkt straffrättsligt skydd för egendom

Kommittédirektiv: Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att vid behov lämna förslag som stärker det straffrättsliga skyddet för egendom.

Rättsområde: Allmän straffrätt, Egendomsbrott