Utstationering kräver ”tillräcklig anknytning”

DOMAR FRÅN EU. En arbetstagare kan utföra arbetsuppgifter i ett annat land utan att ha rätt till det landets minimivillkor enligt utstationeringsdirektivet. För att det ska vara fråga om en utstationering krävs en tillräcklig anknytning. Det fastslog EU-domstolen i en dom om hur utstationeringsdirektivet ska tillämpas på lastbilschaufförer.