Utveckling av ersättningsrätten vid frihetsberövanden

Läs Håkan Anderssons analys om utveckling av ersättningsrätten vid frihetsberövanden – objektivt och kollektivistiskt schabloniserande av ersättningsbestämmandet, motiverat med individuellt rättighetsskydd.

Rättsområde: Skadeståndsrätt, Allmän processrätt