Vad gäller för pensionsrättigheter?

Det är förenligt med EU-rätten att låta den som förvärvar ett insolvent bolag slippa betala vissa intjänade pensions­rättigheter under förutsättning att arbetstagarna kompenseras med löne­garanti. Det fastslog EU-dom­stolen i en dom som handlade om två ­tyska arbets­tagares pensions­rättigheter.