Vagabond vinner mönstertvist

Tingsrättsdom: Genom att hävda "oregistrerad mönsterrätt" för en sandalmodell vann skoföretaget Vagabond mot en annan skotillverkare.

Rättsområde: Mönsterrätt