Vägarbetena orsakade inte avloppsskadorna

MÖD: Domstolen håller med underinstansen om att skadorna på  hyreshusets avloppssystem troligen haft andra orsaker än vibrationerna från statens vägarbete. Fastighetsägaren, som krävt 1,4 miljoner kronor, får därför inte mer än de 100.000 kronor staten medgett att betala ex gratia.

Rättsområde: Miljörätt