Vårdnadshavarna får ta emot barnbidraget retroaktivt

Kammarrättsdom: Släktingens barn, som paret tog hand om och senare utsågs till särskilt förordnade vårdnadshavare för, jämställs med ensamkommande barn. Det innebär att barnbidraget utgår från och med månaden efter den då barnen beviljades permanent uppehållstillstånd.

Rättsområde: Socialförsäkringsrätt