Varslen ökar i takt med försämrad konjunktur

Konjunkturinstitutets Barometerindikator följde upp oktobers tapp på 3 enheter genom att sjunka ytterligare 7 steg i november till 86.