”Värvningsklausuler får bara gälla i max sex månader”

– Besluten är väldigt bra och har ett stort nyhetsvärde. Det säger Uppsalaprofessorn och experten på konkurrensklausuler Bengt Domeij efter beskedet i AD att spelföretaget Machine Games i Uppsala inte kan hindra avhoppare från företaget att värva sina tidigare kolleger.