Vellinges skadeståndsskyldighet fastställs

Hovrättsdom: Vellinge kommuns skadeståndsskyldighet gentemot ett brödrapar som felaktigt placerades i särskola fastställs. Kommunen gjorde aldrig en bedömning av om bröderna tillhörde den grupp som särskolan är till för.

Rättsområde: Skadeståndsrätt