Videoteknik påverkar rättssäkerheten

En ny studie visar att verksamma inom rättsväsendet visserligen är positiva till videoteknik men att de föredrar muntliga förhör direkt framför rätten. Bland annat för att det då är lättare att avläsa förhörspersonens känslouttryck.