Vikarie som insjuknade blir återbetalningsskyldig

Kammarrättsdom: Vikariaten som pågått i ett år förlängdes inte när kvinnan blev sjuk - nu blir hon återbetalningsskyldig för sjukpenningen eftersom hennes arbetsförmåga skulle ha prövats mot hela arbetsmarknaden. Förvaltningsrättens skäl till eftergift godkänns inte i kammarrätten.

Rättsområde: Socialförsäkringsrätt