Vilka anpassningar kan en medarbetare kräva?

EXPERTFRÅGA. Jag är chef för en grupp handläggare på ett försäkringsbolag. Flera personer jobbar ofta tillsammans med samma ärende. Nu har en nyanställd berättat att han har en adhd-diagnos och han anser att vårt arbetssätt inte passar honom. Han vill jobba mer på egen hand och med ett ärende i taget. Han tycker att det är en rimlig anpassning. Kan han verkligen kräva det, och borde han under anställningsintervjun ha upplyst mig om diagnosen? Vilka anpassningar kan en medarbetare kräva?