Villkorsändring av arrende ska prövas av HD

HD-beslut: Hovrätten upphävde villkoret att arrenderätten endast ska avse fritidsändamål. Enligt jordägaren skedde det dock i strid med de förfaranderegler som gäller för villkorsändringar. Nu ska Högsta domstolen avgöra frågan.

Rättsområde: Fastighetsrätt