Vilotid ska beräknas per arbetstagare

EU-DOM. Om det föreligger flera anställningsavtal mellan en arbetstagare och en arbetsgivare ska vilotid beräknas per anställningsavtal och inte per arbetsgivare. Det fastslog EU-domstolen i en dom rörande Bukarests ekonomihögskola.