Vite för intrång i Lamino

Tingsrättsdom: Buhréns Möbler har överträtt vitesbeslutet genom att fortsätta sälja en stol som gör intrång i Swedeses upphovsrätt till Lamino. Bolaget ska därför betala vite om 100 000 kronor.

Rättsområde: Upphovsrätt