Vite på 860 miljoner euro för Microsoft

EU-domstolen: Kommissionen beslutade om vite för Microsofts bristande efterlevnad av åtagande att tillgängliggöra teknisk information till konkurrenter. Tribunalen upprätthåller beslutet i stort, men sänker vitet till 860 miljoner euro.

Rättsområde: EG-konkurrensrätt