Volvo inte skyldigt att ersätta obehöriga uttag med bankkort

En kvinna som tappat sin plånbok yrkade i ARN att hon skulle befrias från betalningsansvar för obehöriga uttag om nästan 8 000 kronor från sitt Volvokort. ARN finner dock att sannolikheten att någon obehörig person kunnat gissa den korrekta koden på tre försök är försumbar och avslår yrkandet.