Wanja Lundby-Wedin: EU-förslaget inskränker strejkrätten

EU-kommissionen föreslår nya regler för att stärka skyddet för utstationerade arbetare. Men samtidigt passar kommissionen på att ta in EU-domstolens praxis, att friheten att tillhandahålla tjänster är lika stark som rätten att strejka, i lagförslaget.